39 Bình luận
  • downfall
    Thiếu đoạn ăn ngủ với chủ, cơm nuôi 3 bữa quần áo mặc nửa ngày
  • thinker
    Chỉ cần trả lương cao là tuyển được mà ko cần thêm tiêu chí gì khác.
Website liên kết