1 Bình luận
  • Scouter
    Các vị trí trưởng khoa, giám đốc bv đều có chạy đến cả chục tỷ nhé, trừ khi gốc thiệt bự mới ko chạy
Website liên kết