22 Bình luận
  • Mr_Casanova
    Uống quá nhiều cafe có thể làm giảm khả năng toán học. Có ông bà gì chủ 1 hãng cafe khá lớn, có mỗi chuyện chia 5-5 hay 3-7 mà mãi không xong
Website liên kết