1 Bình luận
  • vinh7
    pv hỏi : Ông có nghĩ mình còn có thể nhảy được qua cái ghế đó không?
Website liên kết