1 Bình luận
  • vuhoangy
    1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

    a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;
Website liên kết