2 Bình luận
  • minhquangos
    Nó đang ở thiên đường chắc!
  • totaltinh
    Mấy thăng xàm L nói chuyện tăng bốc nhau. Nước thì nghèo, dân thì khổ, không khí thì ô nhiểm, thực phẩm thì bẩn, dịch vụ công thì sâu bọ. Thối nát bên trong, bên ngoài thì nhục mà còn ảo tưởng . Tụi anh nên hướng đến lớp trẻ cái thực tiễn hơn .
Website liên kết