3 Bình luận
  • tuan82nd
    Dẫn đi Quất Lâm Tự để hưởng đặc sản địa phương.
  • HKBH808
    Ông Trum khoái gái gú, Anh Un thì khổ chết mẹ, ăn còn kg có lấy gái đâu mà chơi, nên giờ cho chơi gái thì khoái chết mẹ, thông nhất cho 2 anh đi đá phò, Còn ăn uống tụi nó có đám lâu la đi theo lo rồi.
Website liên kết