1 Bình luận
  • SamSam
    Mấy năm trước cũng đã dùng UNITY 3D để code game ios/android, nói chung là nuột, hỗ trợ tạo hiệu dứng di chuyển cử động ngon. Lập trình bằng ngôn ngữ C# quen thuộc.
Website liên kết