19 Bình luận
  • 02274
    Để chặn họng nhân viên ấy. Nv thấy thấy các thứ lạc hậu quá nên kêu: thời buổi 4.0 rồi mà còn làm này thủ công, cái kia nhập tay, bên kìa cộng nhẩm...
    Thế là các sếp mới lấy bài báo này ra...
Website liên kết