4 Bình luận
  • Nhimxxu
    Phó phòng Ngân hàng, sự nghiệp có, tiền tài có vậy mà dính vào ma túy, ngày trước nghiện thì thằng nghiện chết thôi, khổ hơn thì về lấy đồ nhà cửa đi bán, còn bây giờ nghiện còn dính dáng cả người nhà nữa, ng t phòng trộm phòng cướp chứ ai phòng vệ con mình anh chị em mình

    Gia môn bất hạnh :-
  • downfall
    Khổ thân...
Website liên kết