14 Bình luận
 • Phaothu
  Đây là bò, tại thằng chăn bò thôi
 • chemgio
  Vãi, sao giống cái chị gì hôm trước phi xe máy vào đường đang đổ beton thế
 • junxuanthuy
  Thím Trịnh Công Sơn có sống dậy sẽ sáng tác ca khúc : Đàn Bò Bê Tông 👀
 • phanvanhau11
  Cho em hỏi ràn là gì ạ
  • savana
   @phanvanhau11 Ràn ~ Chuồng ( Tiếng cổ miền Trung: Thường bằng gỗ 2 thanh sóng đôi ngang, Nối với trụ vây tứ phía - chừa 1 cửa then cho trâu /bò ra vào . 1 bên ủ rơm/ rạ mới: Làm trên nền đất phía sau đào hố nông để đẩy phân và rạ sau khi thải -> để bón đồng).
   P1: Tặng AE Bài thơ:
   Trâu mỏi nhọc trâu liền năn nỉ
   Một mình trâu ghe nổi gian nan
   Lóng canh khuya gà mới gáy tan
   Chủ đã gọi thằng chăn vội vã
   Dạy rằng: "Đuổi trâu ra thảo dã
   Cho nó ăn ba miếng đỡ lòng"
   Chưa bao lâu thoắt đã rạng đông
   Vừa đến buổi cày bừa, bua việc
   Trước cổ đã mang hai cái niệt
   Sau đuôi thêm kéo một cái cày
   Miệng đã dàm, mũi lại dòng dây
   Trên lưng ruồi đậu, dưới chân đỉa cắn
   Trâu mệt đà thở dài, thở vắn......
  • savana
   @savana
   P2: Tiếp tục....
   Người còn hầm hét, mắng ngược, mắng xuôi
   Liệu vừa đứng bóng mới thôi
   Đói hòa mệt bước khôn dời bước
   Ai thong thả trâu nào ben được
   Trâu nhọc nhằn ai dễ thế cho?
   Cày ruộng sâu, ruộng cạn cho no
   Lại vườn đậu, vườn mè khiến trở
   Làm không kịp thở
   Ăn chẳng kịp nhai
   Tắm mưa trải gió chi nài
   Đạp tuyết giày sương bao sá?
   Có trâu, có tằm, tơ, lúa, má
   Không trâu, không hoa, quả, đậu, mè
   Lúa cất lên đã có trâu xe
   Lúa trữ lại để dành trâu đạp
   Từ tháng giêng cho đến tháng chạp
   Kể xuân, hè nhẫn đến thu, đông
   Việc cày bừa nông vụ vừa xong
   Lại xe gỗ dầm công liên khói
   Bất luận xe rào, xe củi
   Nhẫn đến loài phân, bổi, tranh, tre
   Hễ bao nhiêu nhất thiết của chi
   Thì đã phó mặc trâu chuyên chở
   Bao quản núi non hiểm trở
   Chi nài khe suối dầm dề
   Cong lưng chịu việc nặng nề
   Cay đắng những lời dức lác
   Ăn thì những rơm khô, cỏ, rác
   Ở quản chi ràn lấm tráp nè
   Trâu dựng nên nông nọ, nỗi kia
   Trâu làm đặng căn trên, bồ dưới
   Nghĩ suy lại công trâu cho phải
   Lẽ cho trâu thao lụa mặc dày
   Không chi thì quần vải, dải gai
   Không chi thì khố lưỡi cày cũng khá
   Ăn cho phải những cơm với cá
   Không nữa thì rau cháo cũng nên
   Đến mai sau già cả sức hèn
   Cũng bảo dưỡng bõ công lao lý
   Khi mạng một chẳng đơm, chẳng tế
   Lẽ sanh cử tử táng mới ưng
   Thuở sống đà không dạ yêu đương
   Khi thác lại đoạn tình siêu độ
   Bảo nhau sắm con dao, cái rổ
   Khiến nhau vơ mớ củi, nắm nè
   Rằng: "Trâu này là cốt Phật xưa kia
   Phát đình liệu cho hồn thăng thiên giái"
   Còn hình tích giống chi để lại
   Người người đều bàn bạc với nhau
   Kẻ thì rằng: tôi lãnh cái đầu
   Người lại nói: phần tôi cái nọng
   Kẻ giành lòng bóng, ép gối mà kê
   Còn sừng đem về, ép thoi làm lược
   Kẻ thì chuốt hoa tai, ngạt quạt
   Người lại tiện chén rựou, bầu liều
   Làm tù và mà thổi cũng kêu
   Tiện con cờ mà đánh cũng tốt
   Kẻ thì làm cái mõ, cái hộp
   Người lại tỉa cán quạt, cán dao
   Còn giò chia nhau
   Làm nham, làm thấu
   Trâu gẫm lại là loài cầm thú
   Phận sao chịu vậy dám nài?
   Trâu thác đã công nghiệp phủi rồi
   Trâu sống lại kiện nài với chủ:
   "Không nhớ thuở bôi chuông đường hạ
   Ơn Tề vương vô tội khiến tha
   Tưởng chừng khi sức mỏn tuổi già
   Cảm Điền tử dạy con chớ bán
   Lời cổ nhân còn dặn
   Sao ông chủ vội quên?
   Chẳng nhớ câu dĩ đức hành nhân
   Lại lấy chữ báo ân dĩ oán
   Nói chi nữa cho dài chuyện vãn
   Thưa chủ, xin nói thép một lời
   Như loài muông vô tướng, vô tài
   Nuôi giống ấy làm chi cho nhọc?
   Ăn cho lớn dưỡng vai, dưỡng vóc
   Giỡn với nhau vạch cửa, vạch sân
   Một ngày ba bữa chực ăn
   Thấy đến việc lén mình lét lét
   Chưa rét đã phô rằng rét
   Xo ro đuôi quít vào trôn
   Dậy bếp người tro trấu chẳng còn
   Ba ông táo lộn đầu, lộn óc
   Chưa sốt đã nằm dài, thở dốc
   Le lưỡi ra phỏng ước dư gang
   Lại thấy người lơ đĩnh, lơ hoang
   Tài ăn vụng thôi thì hơn chúng
   Như muông biết cày nương, bừa ruộng
   Thì muông kể biết mấy công ơn?
   Muông, người cho ăn cháo, ăn cơm
   Trâu, người bắt nhai rơm, nhai cỏ
   Khi muông thác tống chung, an thổ
   Có gạo tiền cấp táng toàn thân
   Trách một lòng chủ ở bất công
   Hậu ư bạc, bạc đem làm hậu"

   Nguồn: Lục súc tranh công, Nguyễn Hữu Ái chú giải, xuất bản Bốn phương, Saigon, 1957
 • datskyper
  cái này là bò chứ trâu gì, đúng là ngu như bò đây mà
Website liên kết