1 Bình luận
  • thangnc
    Lao động Việt Nam thiếu hay sao mà thuê cả Indo và Hàn Quốc làm công nhân bốc vác @@. Xây gì những 30 năm nhỉ, nghe dự án ảo kinh khủng.
Website liên kết