9 Bình luận
  • chemgio
    Ủa sao không buộc cái xe lên lưng con lợn cho nó dễ đi, chứ buộc ngang sườn nó chi cho nó lệch người khó di chuyển nhỉ
Website liên kết