3 Bình luận
  • TKM
    Chị vua cũng là con vua mà
  • TanNg
    Vaa

    Đối mặt với những chỉ trích, bà Ubolratana phản bác rằng bà đang thực thi quyền công dân. "Tôi đã từ bỏ danh hiệu hoàng gia và sống như một thường dân", bà viết trên Instagram. "Tôi chấp nhận đề cử của đảng Thai Raksa Chart để thể hiện quyền và sự tự do của mình mà không có bất kỳ đặc quyền nào hơn các công dân Thái khác theo hiến pháp".
Website liên kết