3 Bình luận
  • downfall
    Đấy. Mẹ ông nào chửi là cử nhân ra trường không biết làm gì???
Website liên kết