5 Bình luận
 • henryford
  Hoàng gia Thái là gốc TQ thì phải có bác nào có nguồn ko?
 • TanNg
  Vi hiến với ngược hiển pháp có vẻ là ông Cường với ông báo sáng tạo ra quá. Đọc chỗ khác không rõ đoạn đó mà lại thấy bảo là hoàng gia không bị cấm tham gia chính trị mà chỉ là truyền thống ngắn trong gần trăm năm nay.

  Nhưng dù sao thì nếu gặp khó bà này vẫn sẽ có lựa chọn là rời bỏ hoàng gia.
 • JonnyTeo
  Con vua làm lãnh đạo là hồng phúc dân tộc. Thế thôi.
Website liên kết