1 Bình luận
  • thinker
    Chỉ có những thứ "ko phải là" mới suốt ngày tìm cách chứng minh mình "thật ra cũng là".

    Mình là thầy bói và nhận luôn nó ko khoa học, ngụy khoa học. Vậy thôi khỏi cãi nhau.

    Cần éo gì phải khoa học?
Website liên kết