2 Bình luận
  • tieuphu
    Bài báo nói rõ dân tỉnh lên chơi
  • htainger
    Chứ dân tp hồi đó người ta đi giãy chết hết rồi, em vào học và làm việc trong đó cũng mới gặp được có mấy người
Website liên kết