33 Bình luận
  • JonnyTeo
    @thangtm Không căng với nó thì với máu chó của thằng này nó sẽ còn đánh người khác, Nên cho nó một bài học.
Website liên kết