10 Bình luận
  • TanNg
    Đùa nhau à, việc sinh con còn cần bộ y tế cấp quyền hay sao? Mất hết khái niệm về quyền con người.
Website liên kết