10 Bình luận
 • TanNg
  Đùa nhau à, việc sinh con còn cần bộ y tế cấp quyền hay sao? Mất hết khái niệm về quyền con người.
 • TanNg
  Đùa nhau à, việc sinh con còn cần bộ y tế cấp quyền hay sao? Mất hết khái niệm về quyền con người.
 • sir_subtle
  Ơ!!!??? Lạ nhỉ. Mình tưởng trc nhiều ng làm rồi mà bjo mới có luật à?
 • MadeInUSA
  Có Luật hợp pháp rồi thì làm giấy khai sinh mới dễ dàng dc....lại mất một khoản ăn của mấy lão
 • TungLamSG
  Phản đối! Phụ nữ độc thân có quyền sinh con nhờ AE linkgay thụ tinh trực tiếp mới đúng chứ!
Website liên kết