1 Bình luận
  • soitrang
    Năm nay áp dụng hình thức quảng cáo trong nội dung. Trên internet rất phổ biến, một lượng nội dung khổng lồ trên internet đang sống bằng nguồn thu này nhưng trên truyền hình thì còn mới nên bị phản ứng nhiều. Rồi sẽ quen thôi.
Website liên kết