23 Bình luận
  • hungskate
    "Anh cũng hiểu tôi có thể đánh giá anh vì đã có gia đình mà còn thổ lộ những lời này, nhưng anh muốn ít nhất được nói ra tình cảm, muốn sống cuộc đời không hối tiếc, không quan trọng người khác nói và nghĩ gì về mình. "
    Dm a chưa vợ con thì a nói thế còn đc. A đã có vợ con rồi thì a sai vl ra. Hối tiếc con kẹc.
    Ps/ e chưa vợ. Vài cô đề nghị về sống chung chưa cần kết hôn. E có thể sống thoải mái k ràng buộc. Nhưng nếu lấy vợ rồi. Nghiễm nhiên em sẽ k có thêm 1 mối quan hệ nam nữ tình cảm nào nữa. Đàn ông rung động trc gái xinh cả ngàn lần. Nhưng có vợ rồi thì bớt bớt đi =_=
  • TanNg
    Nỗi lòng @bookmarks1
Website liên kết