7 Bình luận
 • vt57vt571
  Mấy má hết chuyện câu view lại đi phịa ra mấy cái thuyết âm mưu tạo khẩu nghiệp à??
  Thằng trộm nào tự tin đến mức chỉ dựa vào cái tờ rơi mà phán chủ có nhà hay ko??
  Muốn trộm thì nó phải rảo nhà hết mấy ngày, vừa xem thói quen ra vào của nhà, vừa xem tình hình trong cả khu, tính toán đường tẩu,...
  Những người đi phát tờ rơi hầu hết đều khổ cực, mấy má bớt khẩu nghiệp đi.
 • akill4u
  Thấy cũng hợp lí, nhưng mà thấy cũng tội mấy bạn sinh viên, sau này đi phát tờ rơi bị đánh sml
 • vt57vt571
  Mấy má hết chuyện câu view lại đi phịa ra mấy cái thuyết âm mưu tạo khẩu nghiệp à??
  Thằng trộm nào tự tin đến mức chỉ dựa vào cái tờ rơi mà phán chủ có nhà hay ko??
  Muốn trộm thì nó phải rảo nhà hết mấy ngày, vừa xem thói quen ra vào của nhà, vừa xem tình hình trong cả khu, tính toán đường tẩu,...
  Những người đi phát tờ rơi hầu hết đều khổ cực, mấy má bớt khẩu nghiệp đi.
 • Scouter
  Ý tưởng này có trong phim 3-iron của Hàn, phim này cũng hay
Website liên kết