2 Bình luận
  • thangnc
    Đua kiểu này Apple thua, range sản phẩm của Sam rộng hơn, đối tượng hạn chế đổi điện thoại nằm ở phân khúc cao --> Apple dính nặng hơn.
Website liên kết