5 Bình luận
  • vukhaclan
    Dưới cùng nó đính 1 cái ảnh name card to tổ bố rõ điện chỉ và số liên lạc nữa mới chuẩn bài
  • SamSam
    Nó có chi nhánh dưới đấy rồi, trên này con cháu bị nó chốt sale, dưới đấy các cụ đến bảo hành chắc có bao nhiêu nó cũng add sale lột sạch
  • MrGunny
    giống quả thằng tư vấn cho 1 ông mua cái cầm câu thành mua cái thuyền đi câu luôn
Website liên kết