9 Bình luận
 • physis
  chỉ cần mỗi người có ý thức một chút là sẽ khác, chứ ai cũng chen đi trước, ai cũng vượt đèn đỏ tranh đường thì dù có thêm nhiều làn nữa cũng tắc thôi
 • dr_dzung888
  Quy hoạch như này thì trăm làn vẫn tắc. Các bố mở rộng 1 đường nhưng có mở rộng được các đường giao cắt đâu mà đòi thông.
 • duongyeudang2
  tắc là do dồn từ đầu ra với đầu vào chứ liên quan éo gì tới cái đoạn được mở rộng ? đúng là qui hoạch như hạch
 • hardtrack1
  Vấn đề tắc nằm ở đồng bộ các tuyến đường với lưu lượng lớn, thêm nữa ý thức tham gia giao thông phải được cải thiện. Chứ cái văn hóa cứ thấy chỗ trống là chen vào thì có mà đường mở nữa cũng vậy thôi
 • bjmbjmcay
  Đầu ra k có thì nó chả ùn lại, cửa ngõ thủ đô chật hẹp xe lách nhau ra vào đek liên quan đến mở rộng làm nào cả
 • henryford
  Cái dở nhất của Hn chưa giải quyết được là cửa ngõ phía nam thủ đôi, đường nhỏ lại lòng vòng tắc liên tục,
Website liên kết