30 Bình luận
  • anhtho
    Xây kiểu này nguy hiểm vãi, khi có nước, trẻ con mà ngã xuống thì thôi.
Website liên kết