28 Bình luận
  • Cacacafe
    Khuyến cáo thì để làm cc gì? Người dân theo dõi cũng làm ccc gì? Sao không tìm nguyên nhân và có solution ngắn, trung, dài hạn đi? Cần dell gì chuyên gia lý giải, ai chả thấy xe cộ kìn kìn, tắc đường, đào bới đường, xe công trường vãi bẩn, từng ấy đủ giết người rồi.
Website liên kết