12 Bình luận
  • huytu
    Thực ra ở MU cũng toàn cầu thủ chất lượng, quan trọng là có người dùng được, gắn kết được các cầu thủ. Ai cũng có tài năng riêng, làm sao khơi dậy được tài năng của họ mới là quan trọng.
Website liên kết