9 Bình luận
  • vadaihiep
    Bố là nghệ sĩ múa ba lê, chị họ là Linh Nga, mẹ, chú bác cũng đều làm nghệ thuật. Bảo sao múa dẻo thế
Website liên kết