16 Bình luận
  • lyhap
    @leotidus Bạn giới thiệu là "hủy diệt nhân loại", còn kekin là "Woooohoooo!!!", nghĩa là "mang lại niềm vui cho ít nhất là nửa nhân loại"
    Khác biệt chỗ đó đó
Website liên kết