38 Bình luận
  • ChuHung
    Việt Nam lách quả cửa siêu hẹp luôn kaka. Triều không ghi bàn trong pha đá phạt thì Việt toi roài. Trận Oman cũng tạch khi chỉ còn 30s cuối , trận Iraq thì phút cuối, trận CK U23 cũng phút cuối. Trận này cũng bị ghi phút cuối kakaka. Chết hụt thế này khéo lại sống dai . Nhưng thể lực Việt có vẻ xuống rồi. Hơi lo!
Website liên kết