1 Bình luận
  • hailyflash
    Khi nhu cầu sử dụng thực phẩm trữ đông ngày càng lớn, trong khi ngăn đá tủ lạnh không thể đáp ứng được thì một chiếc tủ đông đứng là hết sức cần thiết.
Website liên kết