1 Bình luận
  • minhquangos
    Giờ mới thấy VN là thằng võ mồm thấy họ thắng thì nói cửa hẹp còn mình thua thì kêu rộng đường vào bán kết, hết lời!
Website liên kết