1 Bình luận
  • signoreV
    “Nó ở riêng hơn 7 năm nay rồi chứ đâu có ở chung. Con mình vi phạm pháp luật như vậy thì mình chấp nhận thôi, chứ tôi giết được nó thì tôi giết nó rồi” - ông Kiệt phân trần

    Thương... ????????????
Website liên kết