4 Bình luận
 • vingovan
  Đọc mà thấy lo quá . Mà thấy thông tin negative khá nhiều.
 • classik
  Thể trạng các đôi vợ chồng người Việt nhỏ bé, yếu... nên trẻ con sinh ra cũng yếu, nếu vacxin không nhiên cứu với thể trạng của người Việt thì là 1 sai lầm; giờ đủ mọi thứ lo lắng, thêm món lo tiêm vacxin này đúng là thêm mệt
 • hungltmed
  làm ăn báo nháo thế này càng nhiều người anti vaxin, tương lai bệnh dịch đốt cả tỷ đô cứu chữa mới là kéo tụt cả đất nước
 • bnl
  em hoang mang quá con nhà em đang trong thời kì tiêm phòng
Website liên kết