1 Bình luận
  • honglamsg
    cái mất mát lớn nhất của người chỉ thuần đi dạy là đi từ sách vở đến thẳng học trò, thiếu thực tiễn trầm trọng làm cho người đi dạy trở nên hoang tưởng. Đọc bài viết của cô này là thấy đậm đặc 1 màu lý thuyết suông.
Website liên kết