27 Bình luận
  • hungskate
    @akill4u vui mà bác. Mỗi lần reset là các bác lại đua top. Bài vở link lủng tăng nhiều. Đọc nó sướng
  • TanNg
    @dominhquan Tin lên hot lại nhiều khi nó lên vì góc nhìn khác, thể hiện qua tít phụ. Vậy nên thay vì hạn chế góc nhìn khác bằng hệ thống thì mình bỏ qua không bấm vào link nữa thì ổn hơn. Hiện chưa có cơ chế nào để dung hòa hai vấn đề này nên dùng tạm như vậy.
Website liên kết