1 Bình luận
  • hungskate
    Ma trận Mỹ Phẩm =_= nhà máy sx tại Nhật thì VN cũng nhiều đơn vị tư nhật đặt sx rồi. K có gì ghê gớm lắm.
Website liên kết