1 Bình luận
  • Duy_Truong
    Nhiều anh em linkhay cắm cái dây cáp vào máy tính còn không xong nên không dám đổ lỗi cho ai cả .
Website liên kết