22 Bình luận
  • Duy_Truong
    @wasamala Tưởng đấy là lỗi của bố vợ bạn?
  • Wasamala
    r bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó, đó chính là lỗi của bạn”. Bill Gates

    “Nếu con bạn sinh ra nghèo khó, đó là lỗi của bạn”
Website liên kết