25 Bình luận
  • taicv
    Đoạn sau mới đáng chú ý nè.
    Nghĩa là bạn nữ không trình báo, CA chủ động phát hiện sự vụ?

    "Phát hiện sự việc qua công tác nắm tình hình tội phạm trên mạng internet, Phòng PA05 đã mời khách hàng nữ trên đến cung cấp thông tin."
  • thinker
    @taicv đè con mụ, công tác nắm tình hình tội phạm trên mạng internet thật vãi, chắc dùng trí tuệ nhân tạo big data
Website liên kết