8 Bình luận
  • TanNg
    Do hồi FPT phóng quả vệ tinh to bằng đầu ngón tay lên vũ trụ và tuyên truyền ầm ỹ, từ đó trở đi đọc vệ tinh Việt Nam là nghĩ nó phải lởm hơn thế --> méo quan tâm nữa.
  • langthang123
    Ngành này rất hay, khó và mang nhiều ý nghĩa. Ai qt thực sự, có thể contact với a Thư, trứơc làm bên FPT.
Website liên kết