4 Bình luận
  • Duy_Truong
    Đỡ vụ làm giả thẻ thôi chứ tiền trăm tỷ gửi vào NH vẫn mất nguyên cục như thường.
Website liên kết