6 Bình luận
  • downfall
    Em nghĩ mấy ông bộ trưởng các ông ấy không rảnh cho mấy vụ này đâu.
    Toàn quân sên tướng ốc làm thôi.
    Nhưng nhân viên phản ảnh tính cách của sếp, sếp thích bợ đít sẽ đẻ ra nhân viên bợ đít.
  • time9099
    Mọi mặt trận, mọi khía cạnh của cuộc sống
Website liên kết