27 Bình luận
  • trongnghia111
    @vtv Đây không phải nó cố tình đâu, mà cô dặn ăn xong phải cất ghế nên nó đem đi cất thôi
Website liên kết