1 Bình luận
  • qsilk
    Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mấy ông nhà báo toàn tự ái thay cho đội tuyển, im đê để cho người ta tập trung đá bóng.
Website liên kết