7 Bình luận
  • tuanna0703
    Lấy 1/2 số người dùng điện thoại của Huawei+1/2 số người dùng điện thoại của xiaomi thì ra cái gì?
  • dungseoul
    Khoảng 60 tỉ obama, là số tiền trong dân mà nhà nước đang đau đầu tìm cách huy động, nhưng xem ra bất khả thi, vì làm cho dân họ tin tưởng rằng khi đưa tiền ra sẽ không bị thiệt thòi hay rủi ro gì là một bài toán khó. Thực tế cho thấy, sự đảm bảo của nhà nước hoặc ngân hàng cho tài sản của dân chỉ là chót lưỡi đầu môi. "Xiaomi Huawei = Xạo mi! Hứa quài !!!!
Website liên kết