2 Bình luận
  • CONGTM09
    Vậy nên bác nào chưa có máy rửa bát nhớ liên hệ em nhá. Từ Siemen, Miele, Gaggenau em có hết. Đầu tư một chút bù lại giữ được hạnh phúc lâu dài.
  • hoidulich
    Phải thêm chữ “Đàn ông” ở trước nữa
Website liên kết