2 Bình luận
  • ntvim88
    Ủa mà tít hơi sai, Apple có lỗ đâu nhỉ?
    Giảm lợi nhuận dự kiến thôi
    • anhpt_92
      @ntvim88 cũng ko biết có gọi lỗ ko, nhưng giá trị cổ phiếu bị sụt giảm khá nhanh nên giá trị tổng thể bị giảm thì phải
Website liên kết